Konkursi za donacije

u pripremi

Donacije Fondacije "Ada Augusta" koriste se za stipendiranje i nagrade samofinasirajućih učenika i studenata i nezaposlenih mladih talenata u oblasti informatike i digitalne umetnosti, a u skladu sa statutom i odlukama Fondacije.
Donacijama se pokrivaju i troškovi seminara za decu i mlade tokom leta u klubu komp kamp.

Konkursi za stipendije za učenike, studente i mlade nezaposlene talente objavljuju se putem web sajta Fondacije, u oktobru tekuće godine.

Uslovi za konkurisanje učenika/studenata/mladih nezaposlenih talentovanih:

  1. Da je redovan i samofinansirajući učenik/student državne ili privatne obrazovne ustanove, u zemlji ili inostranstvu, 3. Ili 4. godine
  2. Da ima zadovoljavajući prosek ocena iz svih predmeta ( 5 /10)
  3. Talentovani mladi nezaposleni da imaju minimum pet radova iz oblasti digitalne umetnosti (grafički radovi, web radovi, multimedija, video igre) koji su objavljeni na nekom od javnih platformi (Behance, Dribbble, , Coroflot, Carbonmade i sl.)
  4. Upravni odbor Fondacije ima pravo da po izvršenom uvidu u aplikaciju tražioca donacije traži dodatne uslove i dokaze.
  5. Upravni odbor Fondacije zadržava pravo izmene uslova, u roku ne manjem od mesec dana pred objavu konkursa
  6. Konkurs ostaje otvoren od 10. oktobra do 10.novembra tekuće godine, pre i posle tog roka aplikacije se ne uzimaju u razmatranje
Stipendije i nagrade po svakom konkursu dodeljuju se jednom učeniku, jednom studentu i jednoj talentovanoj mladoj nezaposlenoj osobi, po odluci Upravnog odbora Fondacije. U stručnom delu ocenjivanja za izbor za stipendiju ili nagradu učestvuju eksperti iz IT oblasti i digitalne umetnosti, iz organizacija i ustanova sa kojima Fondacija ima sklopljen dogovor.


u pripremi

Uslovi za donatore i sponzore:

ilustracija