Konkursi

KONKURS za stipendiju/nagradu 2019/2020.godinu


Donacije Fondacije "Ada Augusta" koriste se za stipendiranje i nagrade samofinasirajućih učenika i studenata i nezaposlenih mladih talenata u oblasti informatike i digitalne umetnosti, a u skladu sa statutom i odlukama Fondacije.
Donacijama se pokrivaju i troškovi seminara za decu i mlade tokom leta u klubu Komp Kamp.
Konkursi za stipendije za učenike, studente i mlade nezaposlene talente objavljuju se putem web sajta Fondacije, početkom jula i oktobra tekuće godine.

Uslovi za konkurisanje učenika/studenata/mladih nezaposlenih talentovanih, prema Pravilniku o stipendijama i nagradama Fondacije. Stipendije i nagrade po svakom konkursu dodeljuju se jednom učeniku, jednom studentu ili jednoj talentovanoj mladoj nezaposlenoj osobi, po odluci Upravnog odbora Fondacije. U stručnom delu ocenjivanja za izbor za stipendiju ili nagradu učestvuju eksperti iz IT oblasti i digitalne umetnosti, iz organizacija i ustanova sa kojima Fondacija ima sklopljen dogovor.
Preuzeti i popuniti Prijavni obrazac za konkurs. Poslati putem email ili redovne pošte.


u pripremi

Uslovi za donatore i sponzore:

ilustracija